Ämnesdidaktiska kollokviet

Affisch med foto av stenmosaik

Ämnesdidaktiska kollokviet

Det ämnesdidaktiska kollokviet är ett forum för diskussion av forskning och undervisning med anknytning till skola och lärarutbildning. Särskilt intresse ägnas åt didaktiska perspektiv på svenskämnet (både skolämnet svenska och universitetsämnet svenska) och åt forskning om skolans undervisning i svenska.

Exempel på frågor som är intressanta för det ämnesdidaktiska kollokviet:

  • Hur kan man se på relationen mellan ämnesteori och ämnesdidaktik?
  • Vad är egentligen ämnesdidaktik?
  • Hur hanteras skolämnet svenska i forskningen? Kan all forskning som behandlar t.ex. svenskämnet betraktas som ämnesdidaktisk?
  • Hur ser den ämnesdidaktiska forskningen ut inom ämnesområden som matematik, historia och moderna språk?
  • Det dubbla didaktiska problemet: Hur ska studenterna lära sig de ämneskunskaper som de behöver och hur ska lärarstudenterna lära sig att lära andra? Vidare, vem ska lära dem att lära andra? Kan man lära lärarstudenter att lära andra utan ämneskunskaperna? Bör man lära sig ämneskunskaper utan att lära sig hur man ska lära andra?

Arkiv Ämnesdidaktiska kollokviet 2010–vt 2011 (64 Kb)

Affisch Högre seminarier och kollokvier Svefler (153 Kb)

TID och LOKAL

Ämnesdidaktiska kollokviet

Tid: Varierar
Veckodag: Varierar
Lokal: D 600 (oftast)
www.su.se/svefler/amnesdidkoll

Maria Lim Falk. Foto: Linnea Bengtsson

Kontakt/under ledning av

Universitetslektor Maria Lim Falk

E-post: maria.lim-falk@su.se
Rum: D 516 Tfn: 08-16 34 41

Högre seminarier och kollokvier
Biblioteket
www.facebook.com/svefler