Interaktionsseminariet

Affisch med foto av stenmosaik

Interaktionsseminariet

Ämnesöverskridande seminarium för alla som intresserar sig för samtals- och interaktionsforskning.

Arkiv Interaktionsseminariet 2007–2017 (136 Kb)

Affisch Högre seminarier och kollokvier Svefler (153 Kb)

TID och LOKAL

Interaktionsseminariet

Tid: 10.0011.30
Veckodag: Fredag
Lokal: D 600 (oftast)
www.su.se/svefler/interaktionssem

Kontakt/under ledning av

Universitetslektor Gunlög Sundberg

Gunlög Sundberg. Foto: Johan Asplund

Rum: D 648
Telefon: 08-16 43 20
E-post: gunlog.sundberg@su.se

Kontakt/under ledning av

Universitetslektor Karolina Wirdenäs

Karolina Wirdenäs. Foto: Johan Asplund

Rum: D 538
Telefon: 08-16 43 21
E-post: karolina.wirdenas@su.se

Högre seminarier och kollokvier
Biblioteket
Forskningsdatabasen

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler