Kollokviet för historisk språkforskning

Affisch med foto av stenmosaik

Kollokviet för historisk språkforskning

Kollokviet för historisk språkforskning träffas ungefär två gånger per termin. Alla intresserade är välkomna.

Arkiv Kollokvier för historisk språkforskning ht 2007–vt 2017 (94 Kb)

Affisch Högre seminarier och kollokvier Svefler (153 Kb)

Våren 2012 startade en seminarieserie vid Stockholms universitet som riktar sig till alla med språkhistoriskt intresse oberoende av språk. Läs mer på:
Institutionen för baltiska språk, finska och tyska > Språkhistoriska seminariet

TID och LOKAL

Kollokviet för historisk språkforskning

Jonatan Pettersson. Foto: Pia Nordin

Kontakt/under ledning av

Universitetslektor Jonatan Pettersson

E-post: jonatan.pettersson@su.se
Rum: D 679 Tfn: 08-16 34 68

Högre seminarier och kollokvier
Biblioteket
www.facebook.com/svefler