Olle Josephson-seminariet

Olle Josephson. Foto: Pia Nordin

Olle Josephson-seminariet

Olle Josephson-seminariet är ett årligen återkommande seminarium vid Institutionen för svenska och flerspråkighet inom ramen för Högre seminariet i nordiska språk. Olle Josephson är professor emeritus i nordiska språk och seminariet anknyter på ett eller annat sätt till hans mångsidiga verksamhet.

Om Olle Josephson

Olle Josephson, professor i nordiska språk, pensionerades från Institutionen för svenska och flerspråkighet 2017, där han med längre eller kortare avbrott varit verksam sedan slutet av 1970-talet.

Under perioden 2000–2008 var han chef först för Svenska språknämnden, sedan för Språkrådet. Hans forskning under 2000-talet har därför kretsat mycket kring språkvård och språkpolitik. Men han har också sedan längre tillbaka forskat om sakprosa, textanalys och skrivande. Ibland har detta arbete haft anknytning till skola eller högre utbildning, ibland har det handlat om folkligt skriftbruk i historiskt perspektiv, gärna med folkrörelseanknytning.

Han är också känd för en bredare allmänhet genom språkspalter i Svenska Dagbladet, och i andra medier.

Publikationer

Länkarna öppnas i nytt fönster.

Kontakt/Under ledning av

Professor Cecilia Falk

Cecilia Falk.

Rum: D 654
Telefon: 08-16 23 92
Fax: 08-15 85 33
E-post: cecilia.falk@su.se

Kontakt/under ledning av

Professor Catrin Norrby

Catrin Norrby. Foto: Pia Nordin

Rum: D 651
Telefon: 08-16 36 48
Fax: 08-15 85 33
E-post: catrin.norrby@su.se

Högre seminarier och kollokvier
Biblioteket
Forskningsdatabasen

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler