Abstract

I mitt föredrag kommer jag att diskutera vad den nya tekniken medför för våra språk- möten. Jag närmar mig ämnet mest ur ett språkförändringsperspektiv, och jag är mera intresserad av språksystemet än av lexikonet. Det medför att jag i första hand fokuserar på den nya teknikens inflytande på talspråket.

Den första och större delen av föredraget innehåller en genomgång av ett antal förändringar av kommunikationssituationer och -mönster som påverkas av tekniska landvinningar (under 1900-talet). Våra (talspråkliga) språkmöten har förändrats i stor utsträckning av telefon, snabbköp, variabla skyltar, interaktiva system, internet och mobiltelefoner, bara för att nämna några av de viktigaste nya teknikerna. Detta på- verkar våra språkmöten i stor utsträckning, oavsett om vi ska handla varor, resa, sköta ekonomin, utbyta förtroligheter, kallprata, eller vad det nu kan vara. Min tes är att de allra flesta förändringar stärker gruppspråket, såtillvida att vi får tätare kontakt med personer som står oss nära, och att de försvagar allmänspråket, såtillvida att vi har mindre kontakt med främlingar.

Om min allmänna slutsats är riktig kan man förvänta sig fler språkförändringar, förutsatt att språkförändringar uppstår oftare i tätare grupper än vid samtal med främlingar och halvbekanta. Språkförändringar uppstår hela tiden, men för att de ska få fäste krävs också spridning, och även här fungerar nog det starkare gruppspråket som ett gott instrument för just spridning. Jag kommer att avsluta med en nutida språkförändring (nämligen uttalet av reflexivpronomenet sig), som har skett, men där vi väntar på (alternativt fasar för) en större spridning.