Olle Josephson. Foto: Pia Nordin
Olle Josephson. Foto: Pia Nordin

Syftet med kollokviet är att diskutera hur förhållandet mellan grammatiska strukturer och funktionellt (skrifts-)språkbruk presenteras i dokumentet Grammatik, ord, texttyper (ca 250 s.). Det har utarbetats inom utvecklingsprojektet Intensivsvenska och finns på projektets webbplats som rapport (SKRIVS 19): Grammatik, ord, texttyper

I följande pdf finns en relativt utförlig introduktion och läsanvisning så att kollokviemötet snabbt kan komma i arbete. Frågor att diskutera och specifika läsanvisningar, dvs. aktuella paragrafer eller kapitel, står sist.

Grammatik och språkbruk – diskussion om ett referensmaterial avsett för lärare för nyanlända (161 Kb)