Konferenser, symposier och workshoppar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Om oss
  5. Evenemang
  6. Konferenser, symposier och workshoppar

Konferenser, symposier och workshoppar

Här hittar du information om konferenser, workshoppar, symposier och oregelbundna seminarier som anordnas av Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Två kvinnor samtalar. Illustration: Ali Reza Majlesi

OFTI 36 (2018). Tema: Tal – Interaktion – Multimodalitet

Konferens OFTI 36 vid Stockholms universitet, 20–21 september 2018. Temat för årets OFTI är tal, interaktion och multimodalitet. Det aktuella temat rymmer ett brett spektrum av perspektiv och olika typer av data som omfattar allt från vardagliga till institutionella miljöer. Konferensen är ett samarrangemang mellan Institutionen för pedagogik och didaktik och Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Word bubbles in different shapes. Photo: hfng, MostPhotos

International conference. Languages, Nations, Cultures: Pluricentric Languages in Context(s), 2019

The conference will take place on 22–24 May, 2019, at Stockholm University, Frescati Campus.

The conference is hosted by The Department of Swedish Language and Multilingualism in collaboration with the research programme Interaction and Variation in Pluricentric Languages (IVIP).

m4a8

Media for All conference – Complex Understandings, 2019 (TÖI)

This conference is about creating and mediating understanding in an increasingly complex mediascape. Understanding not only of audiovisual content, but also understanding of and between producers, consumers and prosumers, understanding for the technical and cognitive processes involved, understanding for consumers’ needs and desires, and understanding of and for working conditions, among many other perspectives. So, let’s get together to understand all these complexities!

Tidigare anordnade konferenser, workshoppar, symposier, seminarier

Här finns information om tidigare anordnade konferenser, workshoppar, symposier och oregelbundna seminarier sedan 2004.

Kontakt Svefler

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Högre seminarier och kollokvier