Kvinna med böcker och dator. Foto: Syda Productions. MostPhotos
Foto: Syda Productions. MostPhotos

Forskningen ska ta sin utgångspunkt i frågor om språk och språkanvändning i relation till kunskapsutveckling och lärande i utbildningssammanhang eller på arbetsplatser, och bidra till institutionens profilering på språk och språkanvändning som resurser för kunskapsutveckling och lärande i ett flerspråkigt samhälle med svenska som huvudspråk. I undervisningsdelen ingår undervisning, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå. Även administrativa sysslor kan ingå.

Läs mer om tjänsten, ansökan och kontaktuppgifter:
Biträdande lektor i svenska

Ref.nr SU FV-3109-18

Sista ansökningsdag: 2018-12-10