Händer håller i pusselbitar. Foto: Andrey Popov, MostPhotos
Foto: Andrey Popov, MostPhotos

Arbetet innebär även ekonomistyrning, att skapa effektiva processer och utveckla ekonomistödet för verksamheten. I ansvaret ingår att göra budgetar och prognoser samt ekonomiska uppföljningar för enskilda interna och externa projekt. En stor del av forskningen på institutionen finansieras externt och du kommer därför också att hantera överenskommelser i samband med detta i samarbete med berörda forskare.

Läs mer om tjänsten, ansökan och kontaktuppgifter:
Ekonomiansvarig

Ref.nr SU FV-4522-18

Sista ansökningsdag: 2019-01-20 (förlängt från 13:e)