I arbetet ingår även att förbereda kurssajter i lärplattformen Athena, skapa enkäter och rapporter i kursvärderingsverktyget Survey&Report, samt att uppdatera kurshemsidor i webbpubliceringsverktyget Polopoly. Kommunikationen med studenter är en viktig uppgift som främst sker via e-post, men även via telefon och besök.

Arbetet innebär också mycket kontakt med lärare, studierektorer och andra administratörer. Kurserna inom lärarutbildningarna delas mellan olika institutioner, vilket kräver samordning med administratörer vid andra institutioner.

Läs mer om tjänsten, ansökan och kontaktuppgifter:
Kursadministratör

Ref.nr SU FV-0003-21
Sista ansökningsdag: 2021-01-28