Åbrink, Håkan

Håkan Åbrink

Docent och universitetslektor, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Forskningsintressen

Diskursanalys med historisk inriktning, samtalsanalys, pragmatik, andraspråksuveckling, språkpolitik, vetenskapsteori.

Forskningsprojekt

Språkliga ideal formade av en teaterdiskurs under tre sekler.

Publikationer

Publikationerna är ordnade kronologiskt, med de senast utgivna överst i listan.  Tyvärr visar publikationsdatabasen Diva inte det årtal det publicerades, utan när posten lades in i Diva. När du klickar på aktuell publikation står dock rätt årtal på träffsidan du kommer till.

 

Docent och universitetslektor

Håkan Åbrink

Håkan Åbrink

Rum: D 634
Telefon: 08-16 35 32
Fax: 08-15 85 33
E-post: hakan.abrink@nordiska.su.se

Adress
Hitta till oss

www.su.se/svefler/abrink_hakan

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.