2014–2015: Praktisk retorik, Stockholms universitet, 15 högskolepoäng.
2013–2014: Retorikkonsultprogrammet, Södertörns högskola, 180 högskolepoäng.
2013: Kritisk diskursanalys, masterprogrammet i retorik, Södertörns högskola, 7,5 högskolepoäng.
2011: Retorik i dialog och konflikt, Personalvetarprogrammet, Södertörns högskola, 7,5 högskolepoäng.
2012: Retorik och medier, masterprogrammet i retorik, Södertörns högskola, 7,5 högskolepoäng.
2010–2011: Masterprogrammet i retorik, Södertörns högskola, 120 högskolepoäng.
2010: Storytelling, Retorik C, Södertörns högskola, 7,5 högskolepoäng.
2010: Retorik B, Södertörns högskola, 30 högskolepoäng.