Artikel i tidskrift

Polisförhöret i moderna svenska polisromaner. En studie om förhöret som verksamhetstyp i verkligenhet och fiktion. 2013. Ingår i Acta Sueco-Polonica. Nr 19 (2013). Artikel i tidskrift (refereegranskat) Published.

 

Böcker

DiVA, Stockholms universitets publikationsdatabas

Böcker

 

Doktorsavhandling

DiVA, Stockholms universitets publikationsdatabas

Perspektiv i polisprotokoll. 2009.

 

Konferensbidrag

DiVA, Stockholms universitets publikationsdatabas

Konferensbidrag

 

Studentuppsatser

Handledda studentuppsatser i urval.

Axel Bruér, masteruppsats i retorik. Mellan digitala och fysiska världar: En utredning av immersionens och realismens retorik i kommersiella datorspel. 2014

Emma Domiguez, kandidatuppsats i retorik. Ungdomars identitetsprocesser i relation till sitt bostadsområde [PDF]. 2013

Andrea Brännström, kandidatuppsats i retorik. "Kvinnan ska eftersträva skönhet enligt rådande ideal": En analys av myter i VeckoRevyns frågespalter. 2013
 

Roine Tälth-Borgstrand, kandidatuppsats i retorik. Smädelsens arena : En uppsats om konfliktens och provokationens centrala roll i den stridande retoriken. En granskning av smädelsens topiker och dess tävlingsinriktade funktion i den duellerande debatten, även känt som rapbattle. 2013

Emelie Höög, kandidatuppsats i retorik. Vårdkris i skatteparadis: En ideologikritisk analys av vårdskandalen hösten 2011. 2012

Henrik Nordh, kandidatuppsats i retorik. Säljföretags platsannonser – att sälja en dröm? 2012

Anton Dilber, kandidatuppsats i retorik. Henry V – en ärans man: En dramatistisk analys av Sankt Crispiani dag-talet i Shakespeares Henry V. 2011

Mimmi Toreheim, kandidatuppsats i retorik. Typografins tolkning: En undersökning av typografins betydelse vid tolkning av text. 2011