Studierektor för följande kurser:

Akademisk svenska för andraspråkstalare, 30 hp

Akademisk svenska för andraspråkstalare, 30 hp

 • Svenska språkets ordförråd, 7,5 hp
 • Det talade språket i akademiska sammanhang, 7,5 hp
 • Svenska språkets struktur, 7,5 hp
 • Det skrivna språket i akademiska sammanhang, 7,5 hp

 

Skrivande för studenter med svenska som andraspråk, 15 hp

Skrivande för studenter med svenska som andraspråk, 15 hp

 • Språkriktighet och språkliga hjälpmedel, 3 hp
 • Skrivande I, 6 hp
 • Skrivande II, 6 hp

 

Svenska som främmande språk, förberedande kurs, 30 hp

Svenska som främmande språk, förberedande kurs, 30 hp

 • Muntlig färdighet och hörförståelse, 10,5 hp
 • Skriftlig färdighet och läsförståelse, 10,5 hp
 • Grammatik, 6 hp
 • Ordförråd och ordbildning, 3 hp

 

Behörighetsgivande kurs i svenska, 30 hp

Behörighetsgivande kurs i svenska, 30 hp

 • Muntlig färdighet och hörförståelse, 9 hp
 • Skriftlig färdighet och läsförståelse, 9 hp
 • Språket i akademisk miljö, 6 hp
 • Realia, 6 hp

 

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare

Swedish for international students

 • Svenska för internationella studenter och forskare, Kurs 1, 4,5 hp
 • Svenska för internationella studenter och forskare, Kurs 2, 7,5 hp
 • Svenska för internationella studenter och forskare, Kurs 3, 7,5 hp​
 • Svenska för internationella studenter och forskare, Kurs 4, 9 hp​
 • Svenska för internationella studenter och forskare, Kurs 5, 9 hp​​

 

Muntlig interaktion på svenska i akademiska sammanhang, 15 hp

Se Swedish for International Students > Course descriptions and literature

 • Tal, samtal och interaktionsmönster, 4,5 hp
 • Interpersonell kommunikation i högskolemiljö, 7,5 hp
 • Textpresentation i akademiska sammanhang, 3 hp

 

Retorik

Kursföreståndare för kurser följande kurser i retorik 2013–2015:

 

Studierektor för följande uppdragsutbildningar

Kurser i svenska för internationella medarbetare vid Stockholms universitet

Swedish language courses for international employees at Stockholm University

 • Kurs A (nybörjare)
 • Kurs B (fortsättning på kurs A)
 • Kurs C (fortsättning på kurs B)

 

Yrkessvenska inom Korta vägen

Undervisning i yrkessvenska för utländska akademiker inom Korta vägen, se Karriärvägledning och praktik kortar vägen till jobb.

 

Akademisk svenska inom Snabbspår för nyanlända samhällsvetare

Undervisning i akademisk svenska inom Snabbspår för nyanlända samhällsvetare.

 

Språkintroduktion till akademiska studier för utländska lärare – ULV, 30 hp

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

 

Språket som redskap för akademiska studier och för kommunikation i skolan – ULV, 5 hp

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

 

Övrigt pedagogiskt utvecklingsarbete

 • Utvecklade under 2016 uppdragsutbildningen Språkintroduktion till akademiska studier för utländska lärare – ULV, 30 hp (SPRÅK-ULV).

 • Utvecklade under 2016 uppdragsutbildningen Svenska språket som redskap för akademiska studier och för kommunikation i skola/förskola, 5 hp.

 • Utvecklade under våren 2016 tre nya delkurser inom kursen Muntlig interaktion på svenska i akademiska sammanhang, 15 hp, i samarbete med Eva Nobel.

 • Projektledare för AKSVA-projektet. Under 2015 beviljades jag och Jeanna Wennerberg rektorsmedel för kvalitetsutveckling av utbildning för AKSVA-projektet. Medlen används till inspelning av autentisk muntlig interaktion i högskolemiljö samt utveckling av interaktiva uppgifter i lärplattformen Mondo och i seminarieform. Materialet kommer främst att användas på delkursen Det talade språket i akademiska sammanhang (7,5 hp) inom kursen Akademisk svenska för andraspråkstalare, 30 hp. I projektet medverkar även Eva Nobel.

 • Tillsammans med Jeanna Wennerberg har jag gjort en undersökning om vad tidigare studenter på Behörighetsgivande kurs i svenska har valt att ägna sig åt efter avslutad kurs och om de anser att kursen har varit till nytta för dem i fortsatta studier och/eller i arbetslivet.
  Behörighet i svenska – och sen då? (583 Kb)   
  Se även nyheter: Behörighet i svenska – och sen då?

 • Utformade och ledde tillsammans med Jeanna Wennerberg en pedagogisk eftermiddag för ca 40 lärare som undervisar på Behörighetsgivande kurs i svenska på Linköpings, Lunds, Stockholms, Umeå och Uppsala universitet samt Malmö högskola. Temat för denna föreläsning och workshop var ”Svenska inför akademiska studier” (oktober 2014).
 • Utvecklade under våren och hösten 2014 den nya delkursen Språket i akademisk miljö, 6 hp i samarbete med Annette Lindberg och Jeanna Wennerberg.
 • Utvecklade under hösten 2014 den nya kursen Akademisk svenska för andraspråkstalare, 30 hp tillsammans med Dorota Lubinska och Jeanna Wennerberg
 • Deltog i kursutvecklingsarbete av kursen Praktisk retorik, 15 hp under hösten 2014.
 • Ingick i en arbetsgrupp som utvecklade kursen Svenska I och Svenska II under 2013. Utvecklade tillsammans med kollegor den nya delkursen Skriva och tala (7,5 hp).
 • Skapade under våren 2012 den nya kursen Muntlig interaktion på svenska i akademiska sammanhang, 15 hp tillsammans med Catarina Persson vid Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet.
 • Utformade och ledde hösten 2010 en pedagogisk eftermiddag vid Lunds universitet med temat ”Muntlig färdighet på Behörighetsgivande kurs – kommunikativa färdigheter och examination” för undervisande lärare på Behörighetsgivande kurs från Göteborgs, Linköpings, Lunds, Stockholms, Umeå och Uppsala universitet samt Malmö högskola.
 • Deltog i Bolognaarbetet vid Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, 2006.