Carlsson, Yvonne

Yvonne Carlsson

Fil. dr i nordiska språk, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Forskningsintressen

Genericitet, diskursreferens, semantik, pragmatik.

Framsida avhandling: en björn

Avhandling

"Genericitet i text" (2012)

Publikationer

Publikationerna är ordnade kronologiskt, med de senast utgivna överst i listan.  Tyvärr visar publikationsdatabasen Diva inte det årtal det publicerades, utan när posten lades in i Diva. När du klickar på aktuell publikation står dock rätt årtal på träffsidan du kommer till.

 

Filosofie doktor

Yvonne Carlsson

Yvonne Carlsson. Foto: Pia Nordin

Rum: D 609
Telefon: 08-16 37 48
Fax: 08-15 85 33
E-post: yvonne.carlsson@su.se
Adress
Hitta till oss

www.su.se/svefler/carlsson_yvonne

 

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.