Ekvall, Ulla

Ulla Ekvall

Professor emeritus i svenska språket vid Institutionen för svenska språket och flerspråkighet, Stockholms universitet.

Forskningsintressen

Elevers texter och skrivande, lärobokstext, växtnamnsforskning.

Forskningsprojekt

Kognitivt lärlingskap, skrivforskning, lärobokstext.

Pedagogiskt utvecklingsarbete

Förutom som projektledare för NORDFLUX har jag arbetat med kursutveckling, främst inom lärarutbildningen.

Publikationer

Publikationerna är ordnade kronologiskt, med de senast utgivna överst i listan.  Tyvärr visar publikationsdatabasen Diva inte det årtal det publicerades, utan när posten lades in i Diva. När du klickar på aktuell publikation står dock rätt årtal på träffsidan du kommer till.

Professor

Ulla Ekvall

Ulla Ekvall. Foto: Johan Asplund

Rum: D 671
Telefon: 08-16 25 43
Fax: 08-15 85 33
E-post: ulla.ekvall@su.se

Adress
Hitta till oss

www.su.se/svefler/ekvall_ulla

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.