Josephson, Olle

Olle Josephson

Professor i nordiska språk, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Olle Josephson. Foto: Johan Bergling

Universiteten tappar svenskan

Engelskan riskerar att ta över som vetenskapligt språk på universitet och högskolor i Sverige. För att den inte ska tränga ut svenskan behövs det tvingande regler, menar Olle Josephson, professor i nordiska språk vid vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Forskningsintressen

Text, kommunikation och stil - gärna i historiskt perspektiv, men lika gärna i didaktiskt. Språkvård och språkpolitik.

Forskningsprojekt

Några större projekt där jag på ett eller annat sätt medverkat:

Pedagogiskt utvecklingsarbete

Inga stora projekt, men många små projekt och kursutvecklingsarbete under 1980- och 1990-talet. Jag var i flera perioder kursföreståndare för språkkonsultlinjen och gjorde om kursplanerna för den.

Publikationer

Publikationerna är ordnade kronologiskt, med de senast utgivna överst i listan.  Tyvärr visar publikationsdatabasen Diva inte det årtal det publicerades, utan när posten lades in i Diva. När du klickar på aktuell publikation står dock rätt årtal på träffsidan du kommer till.

Professor i nordiska språk och studierektor avancerad nivå

Olle Josphson

Olle Josephson. Foto: Johan Bergling

Rum: D 659
Telefon: 08-16 34 76
Fax: 08-15 85 33
E-post: olle.josephson@su.se

Adress
Hitta till oss

www.su.se/svefler/josephson_olle

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.