• Kampen om texten (2012–2015)
  • Moderna importord i Norden (2000–2007)
  • Svensk sakprosa (1996–2000)
  • Arbetarrörelsen och språket (1989–1996)

Kampen om texten (2012–2015)

Kampen om texten – om lärarstudenters möten och förhandlingar med olika akademiska skrivtraditioner på vägen mot en godkänd uppsats.

Projektet studerar de olika språk- och kunskapsvärldar som möter lärarstudenter under utbildningen och analyserar de överväganden och förhandlingar som studenter ställs inför på grund av olika forskningsämnens skrivtraditioner. Dessutom förhåller sig utbildningen och studenterna hela tiden till läraryrkets praktik, och stora delar av utbildningen består av pedagogiska kurser. Kampen om texten

 

Moderna importord i Norden (2000–2007)

Ett mycket stort nordiskt projekt som jämförde attityder och språkbruk i samtliga nordiska länder (sex språk) främst med avseende på importord och engelskt inflytande.

Jag gjorde inte några egna forskningsinsatser men ingick i projektledningen tillsammans med Helge Sandøy (huvudkoordinator), Bergen, Inge-Lise Pedersen, Köpenhamn, Pirko Nuolijärvi och Jan-Ola Östman, Helsingfors.

 

Svensk sakprosa (1996–2000)

Ett riksbanksfinansierat projekt, tvärvetenskapligt men kanske med viss språkvetenskaplig tyngdpunkt.

Jag ingick i projektledningen tillsammans med språkvetaren Jan Svensson, Lund, och pedagogen Staffan Selander, Stockholm.

 

 

Arbetarrörelsen och språket (1989–1996)

Ett tvärvetenskapligt VR-finansierat projekt om den svenska arbetarrörelsens språk- och symbolspråk, i huvudsak i historiskt perspektiv.

Jag ingick i projektledningen tillsammans med retorikhistorikern Kurt Johannesson, konstvetaren Lena Johannesson och statsvetaren Erik Åsard.

 

Svenska språknämnden

Under perioden 2000–2008 var jag chef för Svenska språknämnden, från 2006 Språkrådet. Det innebar ledningsansvar för – och någon gång medverkan i – flera projekt av mycket tillämpad karaktär, t.ex.

  • kombinationsordboken Svenskt språkbruk (2003)
  • Språkriktighetsboken (2005 – där jag också medverkade)
  • Handbok i svenska som andraspråk (2008).

Sedan 1990 har jag också ingått i redaktionskommittén för utgivningen av Strindbergs samlade skrifter.