Publikationer Olle Josephson

Publikationer

Olle Josephson

Artikel i tidskrift

Författare Titel År
Olle Josephson
Djärv stilist får orden att flyga 2018
Olle Josephson
Så skapades myten om rikssvenskan 2018
Olle Josephson
Därför är stockholmskans e på väg att utrotas 2018
Olle Josephson
Genuskodning är mest till besvär 2018
Olle Josephson
Flerspråkare hoppar lätt från svenska till arabiska 2018
Olle Josephson
Då öppnas läsarnas inlärda irritation upp 2018
Olle Josephson
Grammatik är mer än rätt och fel 2018
Olle Josephson
En skandinavisk specialitet som språkvetare dömde ut 2018
Olle Josephson
Bakläxa för SvD : slarv i högsommarvärmen 2018
Olle Josephson
Uppfattar svensk- och spansktalande världen olika? 2018
Olle Josephson
Vill vi att alla ska tala ålderdomligt? 2018
Olle Josephson
En liten spårklig detalj - det ska vi forska om! 2018
Olle Josephson
Språkkrav för medborgarskap - är det bara valfläsk? 2018
Olle Josephson
Ordlistan är ny – men vi talar samma gamla svenska 2018
Olle Josephson
2018 kan vi vänta oss mer språkpolitik 2018
Olle Josephson
Du gick före bland vanligt folk 2018
Olle Josephson
Att skilja på de och dem : Ett tipsresultat 2016
Olle Josephson
Ny stil förenar uppror och tradition 2016
Olle Josephson
Så har tjejspråket förändrats 2016
Olle Josephson
Det vore en vinst att göra sig av med dem 2016
Olle Josephson
Ett flerspråkigt Norden är möjligt 2016
Olle Josephson
Passlig utgivning av dialekter som ännu talas 2016
Olle Josephson
Svensk stavning är ingenting att leka med 2016
Olle Josephson
"Logik räcker inte som argument, Kallifatides" 2016
Olle Josephson
10 språkfrågor som delar svenska folket 2016
Olle Josephson
Vårt dagliga tal blir daterat en vacker dag 2016
Olle Josephson
Så kryper författaren in i romanfiguren 2016
Olle Josephson
Tankarna bakom Deklaration om nordisk språkpolitik 2016
Olle Josephson
Årets stilist får läsaren att lyssna 2016
Olle Josephson
Hen, rasifierad och normkritisk språkvård 2016
Olle Josephson
Professorn: Detta bör du veta om svenska språket 2016
Olle Josephson
Den svenska språkvårdens centralstyrning 2016
Olle Josephson
The Swedish Language Council and English as a Lingua Franca 2015
Olle Josephson
Språklig regression när skolan elitsatsar 2015
Olle Josephson
Fredrik Reinfeldt bäst i Åsa Romsoms test 2015
Olle Josephson
Pincetläsning och pinsamma Pisaresultat 2015
Olle Josephson
Ordet "kan" bär på oanade möjligheter 2015
Olle Josephson
Jämställdhet allt viktigare för språkvården 2015
Olle Josephson
Snart är vi alla intima i offentligheten 2015
Olle Josephson
Kiva att gå på leffa med småkusinerna i Åbo 2015
Olle Josephson
Håll koll på diftongerna i sommar 2015
Olle Josephson
Svårt att skriva lika enkelt som Barbro Lindgren 2015
Olle Josephson
Rutor skapar speciellt språk i svenska serier 2015
Olle Josephson
Ständigt skvallrar vi - men vi kallar det något annat 2015
Olle Josephson
Därför låter vi inte som Lasse Kronér 2015
Olle Josephson
En hälsning med väldigt mycket jul 2015
Olle Josephson
Nya interjektioner i skriftspråket 2015
Olle Josephson
Få använder ordet som gör folk rasande 2015
Olle Josephson
Mediefrågan ligger i topp 2015
Olle Josephson
Grötig danska inte värre än vårt tj-ljud 2013
Olle Josephson
Det gör ont när namn ska sättas 2013
Olle Josephson
Skriv fejs men undvik fejsrejp 2013
Olle Josephson
Nya s-fraser och moderatord 2013
Olle Josephson
Striden om ord en fråga om makt 2013
Olle Josephson
Förgiftade små ord rymmer en hel världsbild 2013
Olle Josephson
Moderna och klassiska klassröster lika skiftande 2013
Olle Josephson
Zlatanpojkar och slukarbarn skolas in i olika litteraturspråk 2013
Olle Josephson
Identitetsfrossan drabbar allt fler 2013
Olle Josephson
Pressade priser ger usel tolkning 2013
Olle Josephson
Finlands svenska utvecklas nära vår 2013
Olle Josephson
Språkforskarens käraste raritet 2013
Olle Josephson
Bubbelbadkar och frihetsbegär 2013
Olle Josephson
Uttalsförändringar skapade den danska sluddermyten 2013
Olle Josephson
Åtta sätt att skriva kort och effektivt 2013
Olle Josephson
La communauté linguistique nordique : éléments de comparaison des politiques linguistiques dans les pays nordiques 2013
Olle Josephson
Strindberg i fem steg, hu!  2013
Olle Josephson
Dags att inse att vi är mångspråkiga 2010
Olle Josephson
När fel blir rätt en fråga om statistik 2010
Olle Josephson
Nu kan du slå upp kurr, lack och jack 2010
Olle Josephson
Ett tilltalande myndighetsspråk 2010
Olle Josephson
Om forna tidsers småord, par exemple 2010
Olle Josephson
Vinnarstilisten Steve Sem-Sandberg 2010
Olle Josephson
Danska språktest svårast i Europa 2010
Olle Josephson
Sensus inför ett tredje kön 2010
Olle Josephson
Skriftspråk på talspråkets villkor 2010
Olle Josephson
Förväntningar leder svenska språket framåt 2010
Olle Josephson
Utan Napoleonkrigen hade hela Finland talat svenska 2010
Olle Josephson
Orden som typ hör till samtalet 2010
Olle Josephson
Satsradning 2010
Olle Josephson
Krönikor 2010
Olle Josephson
Tal i skrift 2010
Olle Josephson
Lärda ord 2010
Olle Josephson
Ordföljd 2010
Olle Josephson
Inte ett öre extra för att följa upp den nya lagen 2010
Olle Josephson
Två halvsanningar ställs mot varandra 2010
Olle Josephson
Övertro på engelskans betydelse 2010
Olle Josephson
Curlingförälder det perfekta nyordet 2010
Olle Josephson
Kvinnor betonas som äppelkaka 2010
Olle Josephson
Betydelsen bestäms när ord förvandlas till termer 2010
Olle Josephson
Med Powerpoint blir talekonsten kategorisk  2010
Olle Josephson
Översättare har inte råd med partiklar 2010
Olle Josephson
Blir nya språklagen bara tom retorik? 2010
Olle Josephson
Svenskar duar på gott och ont 2010
Olle Josephson
All kredd till göteborgarna 2010

Artikel, recension

Författare Titel År
Olle Josephson
Finlandssvenskan mister sin exotism 2018

Bok

Författare Titel År
Staffan Hellberg
Sjutton studier : Valda artiklar om fonologi, grammatik, semantik, text och språkhistoria 2018
Olle Josephson
Mitt i svenskan : artiklar om språk i Svenska Dagbladet 1994-2013 2015
Olle Josephson, Margareta Westman
Språkvetenskap och massmedier : rapport från en konferens 2011

Doktorsavhandling

Författare Titel År
Olle Josephson
Svåra ord : En undersökning av förståelsen av 153 ord från ekonomiska, sociala och politiska sammanhang 2011

Handledare doktorsavhandling

Författare Titel År
Maria Lim Falk
Svenska i engelskspråkig skolmiljö : Ämnesrelaterat språkbruk i två gymnasieklasser 2008
Ingela Tykesson-Bergman
Samtal i butik : Språklig interaktion melllan biträden och kunder 2006

Handledare licentiatavhandling

Författare Titel År
Karin Wesslén
Att skriva, tala och tänka samhällskunskap : En studie av gymnasisters lärandeprocess 2011
Nils Larsson
Ett möte mellan två skrivkulturer : Några högstadieungdomars syn på och bruk av skrift vid skol- respektive privatskrivande 2011

Handledare studentuppsats/examensarbete (där studenten har lagt in i DiVA)

Författare Titel År
Amanda Hillström
Regeringen har idag beslutat : Textanalys av Utbildningsdepartementets pressmeddelanden 2016
Anna Bredhe
En lagom lätt text, det är så lagom lätt! : En kvalitativ undersökning av tio elevers textrörlighet inför texter från 8 SIDOR 2016
Karin Lindquist
Begripliga webbtexter : En undersökning av begripligheten i Sollentuna kommuns webbtexter 2016
Åsa Amcoff
PRV ‒ en respektingivande eller kundorienterad myndighet : En undersökning av hur Patent- och registreringsverket framstår på sin webbplats 2016
Josefin Eigner
"Den här är lite mer svenssonskriven" : Hur alternativa definitioner tas emot av Scania Lexicons användare 2014
Holmgren Emmy
Förslag till beslut : Torsby kommuns skrivelser ur ett mottagarperspektiv 2014
Caroline Richards
Den kollektiva skrivprocessen : En fallstudie av hur medarbetare på Försäkringskassan producerar texter i grupp 2014
Miriam Widenlöv
Begripliga avgöranden : En undersökning av begripligheten i sex kammarrättsdomar 2013
Henrietta Nygren
Vi arbetar med kärlek : En undersökning av ton och artighet i Migrationsverkets beslut 2013
Johan Christensson
"Det finns ju i huvudet än så länge i alla fall" : En undersökning av hur en klarspråksutbildning på Skatteverket påverkar deltagarna 2012
Anneli Henriksson
Normativt uppror? : Bruk av och attityder till hen som könsneutralt pronomen 2012

Kapitel i bok, del av antologi

Författare Titel År
Mona Blåsjö, Olle Josephson
Möten i domäner : Uppsatsarbete i styrda strukturer 2017
Mona Blåsjö, Olle Josephson
Texter och genrenormer 2017
Linus Salö, Olle Josephson
Landrapport Sverige : Parallellspråkighet vid svenska universitet och högskolor 2015
Olle Josephson
Forskaren, studenten, folkbildaren, humanvetenskapernmas retorik - och artikeln 2015
Jacob Thøgersen, Olle Josephson, Monica Londen,
et al.
Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter : hvordan gör man? 2015
Frans Gregersen, Olle Josephson
Språkpolitik och internationalisering på nordiska universitet 2015
Olle Josephson
Här Lars-Gunnar! : Om fotbollens arbetsspråk 2015
Olle Josephson
Språkvetenskapen och svenskämnet i hundraårsperspektiv 2013
Olle Josephson
Tingesten, Lagercrantz och personlighetens roll i sakprosahistorien 2011
Olle Josephson
Tingsten, Lagercrantz och personlighetens roll i sakprosahistorien 2010
Olle Josephson
Socionomens själsro 2010
Olle Josephson
Att styra språk : Om språkpolitikens möjligheter och begränsningar 2010
Olle Josephson
Allt eller inget? Om svensk språkvårds lustar och behov i normeringsfrågor 2010
Olle Josephson
Språkpolitiska konsekvenser av importordsprojektet 2010

Konferensbidrag

Författare Titel År
Olle Josephson
Klarspråksforskningens framtid 2010

Proceedings (redaktörsskap)

Författare Titel År

Språkvård och språkpolitik : Svenska språknämndens forskningskonferens i Saltsjöbaden 2008 2010

Tidigare publikationer

Här står publikationer som inte finns i publikationsdatabasen DiVA. Publikationslistan är lång och svåröverskådlig, men mycket är korta artiklar av begränsat intresse och med ännu mer begränsad spridning. Vill man veta vad som upptagit och upptar mina tankar kan man nämna några böcker:

Professor i nordiska språk och studierektor avancerad nivå

Olle Josphson

Olle Josephson. Foto: Johan Bergling

Rum: D 659
Telefon: 08-16 34 76
Fax: 08-15 85 33
E-post: olle.josephson@su.se

Adress
Hitta till oss

www.su.se/svefler/josephson_olle

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.