Sedan år 2005 ingår jag i institutionens bedömargrupp, en grupp för bedömning av studenters språkfärdigheter.