Tidigare undervisning: textanalys, skriftlig framställning, retorik, grammatik i tvärspråkligt perspektiv. Kandidatprojekt om skrivutveckling i skolan.