Norrby, Catrin

Catrin Norrby

Professor i nordiska språk, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Forskningsintressen

Sociolingvistik, samtalsanalys, interkulturell och tvärkulturell kommunikation, språkpolitik och svenska som andraspråk.

Forskningsprojekt

Jag är engagerad i tre forskningsprojekt för närvarande. Ett handlar om attityder till språkliga konstruktioner bland gymnasieelever och deras lärare. Ett annat handlar om tilltal och presentation i interkulturella kontexter där engelska används som gemensamt språk. I ett tredje projekt står pragmatisk och interaktionell variation i finlandssvenska och sverigesvenska i fokus.

Presentationer

Här finns pdf-filer från föredrag o.d.

Publikationer

Publikationerna är ordnade kronologiskt, med de senast utgivna överst i listan.  Tyvärr visar publikationsdatabasen Diva inte det årtal det publicerades, utan när posten lades in i Diva. När du klickar på aktuell publikation står dock rätt årtal på träffsidan du kommer till.

Tidigare publikationer: före augusti 2010

Här finns sådant som jag publicerat innan jag arbetade på Stockholms universitet (före augusti 2010), och som inte finns med i DiVA.

Undervisning

Jag undervisar på alla utbildningsnivåer, dvs. grundnivå, avancerad nivå och inom forskarutbildningen. Ämnesområden som jag undervisar i är: sociolingvistik, samtalsanalys, interkulturell och tvärkulturell kommunikation samt ungas språk. Jag är också examinator för uppsatser på kandidatnivån och handleder uppsatser på magisternivå.

Uppdrag inom institutionen

Jag är studierektor för forskarutbildningen i nordiska språk och har tillsammans med Cecilia Falk övergripande ansvar för forskarutbildningen vid institutionen.
Jag leder institutionens högre seminarium tillsammans med Cecilia Falk.

Vetenskapliga uppdrag och samarbeten

Jag är medlem av flera redaktionsråd och samarbetar med kolleger både nationellt och internationellt.

Catrin Norrby. Foto: Pia Nordin

Catrin Norrby (in English)

Professor in Scandinavian Languages, Department of Swedish Language and Multilingualism at Stockholm University.

Professor i nordiska språk

Catrin Norrby

Catrin Norrby. Foto: Pia Nordin

Rum: D 651
Telefon: 08-16 35 97
Fax: 08-15 85 33
E-post: catrin.norrby@su.se

Adress
Hitta till oss

www.su.se/svefler/norrby_catrin
In English

Forskningsdatabasen

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.

Forskningsdatabasen

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.