Pågående projekt

Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska

Interaction and Variation in Pluricentric Languages. Communicative patterns in Sweden Swedish and Finland Swedish

Tillsammans med Jan Lindström, Helsingfors universitet; Jenny Nilsson, Institutet för språk och folkminnen, Göteborg; Camilla Wide, Åbo universitet.

Finansierat av Riksbankens jubileumsfond (forskningsprogram 2013–2020) .

www.nordiska.su.se/ivip

 

God Svenska! Språkliga attityder hos gymnasieungdomar och gymnasielärare i ett mångspråkigt Sverige

Tillsammans med Gisela Håkansson, Lunds universitet.

Finansierat av Svenska Akademien och Stiftelsen Erik Wellanders fond.

Projektbeskrivning God svenska! (43 Kb)

 

European Linguistic Encounters: Address and introductions in an intercultural context

Tillsammans med John Hajek, Heinz L. Kretzenbacher & Jane Warren, University of Melbourne.

Finansierat av MRO, University of Melbourne Research Office.

 

Avslutade projekt

Svenska som pluricentriskt språk – pragmatik, interaktion och kommunikation i Sverige och Finland

Tillsammans med Jan Lindström, Helsingfors universitet, Jenny Nilsson, Institutet för språk och folkminnen, Göteborg och Camilla Wide, Åbo universitet.

Finansierat av Riksbankens jubileumsfond (Forskningsinitieringsmedel).

 Projektbeskrivning Svenska som pluricentriskt språk (224 Kb)

 

Address in Western European Languages – a study of language and social change

Finansierat av Australian Research Council (2003–2005).

http://www.rumaccc.unimelb.edu.au/Address

 

Svenska i och utanför Sverige

Tillsammans med Gisela Håkansson, Lunds universitet och Lena Bruzeaus, Malmö högskola.

Finansierat av Vetenskapsrådet (2003–2005).

http://www.sol.lu.se/forskning/gammalt/forskningsprojekt/avslutade-projekt/26/