Monografier

Clyne, M, Norrby, C. & Warren, J. 2009. Language and Human Relations: Styles of Address in Contemporary Language. Cambridge: Cambridge University Press. http://www.cambridge.org/aus/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521182379

Norrby, C. & Håkansson, G. 2007a. Språkinlärning och språkanvändning. Svenska i och utanför Sverige. Lund: Studentlitteratur. http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s?id=2474&artnr=32444-01&csid=66&mp=4918

Norrby, C. 1998. Vardagligt berättande. Form, funktion och förekomst. (Nordistica Gothoburgensia 21). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/13347

Norrby, C. 1990. Bland hjärndöda svuckopannor och läckra goitingar. En studie i slangspråk. (Nordrapp 5.) Göteborg: Dept. of Swedish Language, University of Gothenburg.

 

Textböcker (universitetsnivå)

Norrby, C. & Håkansson, G. 2010. Introduktion till sociolingvistik. Stockholm: Norstedts. http://www.norstedts.se/bocker/utgiven/2010/Host/hakansson_gisela-introduktion_till_sociolingvistik-kartonnage/

Norrby, C. 2004. Samtalsanalys. Så gör vi när vi pratar med varandra. 2nd ed. Lund: Studentlitteratur. http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s?id=2474&artnr=6251-02&csid=66&mp=4918

Norrby, C. 1996. Samtalsanalys. Så gör vi när vi pratar med varandra. Lund: Studentlitteratur.

 

Textböcker (gymnasienivå)

Larsson, G-M. & Norrby, C. 2005. Master Plan 2. Engelska B. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Larsson, G-M. & Norrby, C. 2005. Master Plan 2. Engelska B. Teacher’s Book. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Larsson, G-M. & Norrby, C. 2003. Master Plan. Engelska A. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Larsson, G-M. & Norrby, C. 2003. Master Plan. Engelska A. Teacher’s Book. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Norrby, C., Larsson, G-M. & Lundholm, S. 1998. ABC. Litterära teman och övningar B. Göteborg & Malmö: Akademiförlaget Corona.

Norrby, C. & Lundqvist, A. 1997. ABC. Texter och övningar C. Göteborg: Akademiförlaget.

Norrby, C., Ljungmark, E., Sjöholm, I. & Söderberg, M. 1996. ABC Handbok. Svenska för gymnasieskolan. Göteborg: Akademiförlaget.

Norrby, C. & Söderberg, M. 1996. ABC. Texter och övningar A. Göteborg: Akademiförlaget.

 

Redaktörsskap

Norrby, C. & Hajek, J. (eds.). 2011. Uniformity and Diversity in Language Policy. Global Perspectives. Clevedon: Multilingual Matters.
http://www.multilingual-matters.com/
Norrby_and_Hajek: Uniformity and Diversity in Language Policy (63 Kb)

Kipp, S. & Norrby, C. (eds.). 2006. Community Languages in practice in Australia. International Journal of the Sociology of Language (IJSL) 180.
http://www.reference-global.com/toc/ijsl/2006/2006/180

Norrby, C. & Warren, J. (eds.) 2006. Address in World Perspective. Special Issue of Australian Review of Applied Linguistics (ARAL). Vol 29:2.
http://publications.epress.monash.edu/toc/aral/29/2

 

Vetenskapliga artiklar och kapitel i böcker

Norrby, C. & Warren, J. 2012. Address Practices and Social Relationships in Europe. Language and Linguistics Compass 6/4. Blackwell Publishing. 225–235.

Norrby, C, C. Wide, J, Lindström & J. Nilsson. 2012. Finland Swedish as a non-dominant variety of Swedish – extending the scope to pragmatic and interactional aspects. In: Muhr, R. (ed.). Non-Dominant Varieties of Pluricentric Languages: Getting the Picture. In memory of Michael Clyne. Wien etc.: Peter Lang. 47-60.

Clyne, M. & Norrby, C. 2011. Address in Pluricentric Languages – the Case of German and Swedish. In: Soares da Silva, A., Torres, A. & Gonçalves, M. (eds.). Línguas Pluricêntricas: Variação Linguística e Dimensões Sociocognitivas. Pluricentric Languages: Linguistic Variation and Sociocognitive Dimensions. Braga: Aletheia, Publicações da Faculdade de Filosofia da Universidade Católica portuguesa. 147–160.

Norrby, C. & Hajek, J. 2011. Language Policy in Practice – what happens in the corporate world when Swedish IKEA and H&M take ’you’ on? In Norrby, C. & Hajek, J. (eds.) Uniformity and Diversity in Language Policy. Global Perspectives. Clevedon: Multilingual Matters. 242–257.
http://www.multilingual-matters.com/

Clyne, M. & Norrby, C. 2011. Address in Pluricentric Languages – The Case of German and Swedish. In Soares da Silva, A., Torres, A. & Gonçalves, M. (eds.). Línguas Pluricêntricas: Variação Linguística e Dimensões Sociocognitivas. Pluricentric Languages: Linguistic Variation and Sociocognitive Dimensions. Braga: Aletheia, Publicações da Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa. 109–122.

Håkansson, G. & Norrby, C. 2010. Environmental influence on language acquisition. Comparing second and foreign language acquisition of Swedish. Language Learning 60:3. 628–650.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9922.2010.00569.x/abstract

Norrby, C. & Håkansson, G. 2010. Svenska här och där – ungdomar diskuterar språkbruk. In Jóhannesson, K. et al. (eds.) Bo 65. Festskrift till Bo Ralph. (Meijerbergs Arkiv för svensk ordforskning 39.) Dept. of Swedish, University of Gothenburg. 269–278.

Norrby, C. 2008. Swedish Language Policy: Multilingual Paradise or Utopian Dream? In Warren, J. & Benbow, H. (eds.). Multilingual Europe: Reflections on Language and Identity. Newcastle, U.K.: Cambridge Scholars Press. 63–76.
http://www.c-s-p.org/flyers/Multilingual-Europe--Reflections-on-Language-and-Identity1-84718-834-6.htm

Håkansson, G. & Norrby, C. 2007. Processability theory applied to spoken and written L2 Swedish. In Mansouri, F. (ed.). Second Language Acquisition Research. Theory-Construction and Testing. Cambridge: Cambridge Scholars Press. 81–94.
http://www.c-s-p.org/Flyers/Second-Language-Acquisition-Research--Theory-Construction-and-Testing1-4438-0044-9.htm

Norrby, C. & Håkansson, G. 2007b. The interaction of complexity and grammatical processability: the case of Swedish as a foreign language. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching (IRAL). Vol 45 (2007): 45–68.
(http://www.reference-global.com/toc/iral/45/1

Norrby, C. & Håkansson, G. 2007c. Girl – lass or curl? Word associations in second language learners. Australian Review of Applied Linguistics (ARAL) 30 (2): 22.122.17.
http://publications.epress.monash.edu/toc/aral/30/2

Norrby, C., Nilsson, J. and Nyblom, H. 2007. Tilltalande tilltal? Om tilltalsskick i Sverige och Finland. Språk och Stil 15. 5–29.
http://www.nordiska.uu.se/sos/register/abstracts/?y=2007

Schüpbach, D., Hajek, J. Clyne, M. Warren, J. Kretzenbacher, H.L, and Norrby, C. 2007. A cross-linguistic comparison of address pronoun use in four European languages: Intralingualistic and interlingualistic dimensions. In M. Laughren and I. Mushin (eds.). Proceedings of the 2006 Conference of the Australian Linguistic Society. Brisbane: ePrintsUQ. (12/2006).
(http://espace.library.uq.edu.au/view.php?pid=UQ:13126

Norrby, C. 2006. Variation in Swedish address practices. In Norrby, C. & Warren, J. (eds.) Address in World Perspective. Special issue of Australian Review of Applied Linguistics (ARAL) 29 (2): 18.1–18.15.
(http://publications.epress.monash.edu/toc/aral/29/2

Clyne, M., Kretzenbacher, L., Norrby, C. & Schüpbach, D. 2006. Perceptions of variation and change in German and Swedish address. Journal of Sociolinguistics 10/3: 283–315.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/josl.2006.10.issue-3/issuetoc

Søndergaard, B. & Norrby, C. 2006. Language maintenance and shift in the Danish community in Melbourne, in Community Languages in practice in Australia. In Kipp, S. & Norrby, C. (eds.) International Journal of the Sociology of Language (IJSL) Vol 180, 105–121.
(http://www.reference-global.com/toc/ijsl/2006/2006/180http://www.reference-global.com/toc/ijsl/2006/2006/180

Norrby, C. 2005. Du, ni, titel eller förnamn? Språkbruk 2/2005. 5–10.

Håkansson, G. & Norrby, C. 2005a. Flicka - dricka eller tjej? Ordassociationer hos andraspråksinlärare. In Byrman, G. et al. (eds.) Svenskans beskrivning 27. Växjö University Press. 125-134.

Håkansson, G. & Norrby, C. 2005b. Grammar and pragmatics – Swedish as a foreign language. In Foster-Cohen, S. et al. (eds.). EUROSLA Yearbook. Annual Conference of the European Second Language Association. Vol. 5 2005. Benjamins. 137–161.
http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_bookview.cgi?bookid=EUROSLA%205

Norrby, C. 2004. Du och Ni. Gamla och unga vill inte nia. Språkvård. 4/2004. 26–34.

Clyne, M., Kretzenbacher, L., Norrby, C. & Warren, J. 2004. Address in Some Western European Languages. In Moskovsky, C. (ed.). Proceedings of the 2003 Conference of the Australian Linguistic Society.
http://www.als.asn.au/proceedings/als2003/clyne.pdf

Håkansson, G., Norrby, C. & Bruzæus, L. 2004. Svenska i och utanför Sverige. Grammatiska och pragmatiska mönster i inlärarspråket. In Ekberg, L., & Håkansson, G. (eds.). Nordand 6. Sjätte konferensen för Nordens språk som andraspråk. Dept. Of Scandinavian Languages, Lund University. 78–89.
http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=24732&postid=567376

Norrby, C., Debski, R. & Nicholas, N. 2004. Saving Small Languages – Swedish Goes Online. In Wigglesworth, G. (ed.). Marking Our Difference. Proceedings of a Conference held in 2003 on Language Education in Australian and New Zealand Universities. Melbourne: The University of Melbourne. 194–208.

Norrby, C. & Håkansson, G. 2004. "Kan jag hjälpa dig med något?" Om tilltal i en servicesituation. Språk & Stil 13. 5–34.

Norrby, C. 2003a. Att köpa hus på engelska eller svenska. Texttypen bostadsannons i ett komparativt perspektiv. In Landqvist, H. et al. (eds.). Texten framför allt. Festskrift till Aina Lundqvist på 65-årsdagen den 11 september 2003. Dept. of Swedish, University of Gothenburg. 174–185.

Norrby, C. 2003b. Ungdomar samtalar om musik: påhängsuttryck som alliansskapande medel. In Nordberg, B. et al. (eds.). Grammatik och samtal. Studier till minne av Mats Eriksson. Dept. of Nordic Languages, Uppsala University. 91–100.

Håkansson. G. & Norrby, C. 2003. "Vad kostar dem?" De, dem eller dom än en gång. Språkvård 4. 11–16. http://www.sprakradet.se/3149

Norrby, C. & Wirdenäs, K. 2003. Swedish Youth Discourse: On performing relevant selves in interaction. In Androutsoupolos, J. & Georgakopoulou, A. (eds.). The Discourse Constructions of Youth Identities. Benjamins. (Pragmatics & Beyond New Series, vol. 110.) 247–278.
http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_bookview.cgi?bookid=P%26bns%20110

Norrby, C. 2002. Svenska påhängsuttryck av typen å så och eller nåt. En diskussion av deras förekomst och funktion(er) i ett samtida ungdomsmaterial. Språk & Stil 11. 183–210.

McLeod, M. & Norrby, C. 2002. Sexism in Swedish Language Textbooks. AUMLA. Journal of the Australasian Universities Language and Literature Association No 97: May 2002. 51–73.

Norrby, C. & Winter, J. 2002. Affiliation in Adolescents' Use of Discourse Extenders. In Allen, C. (ed.) Proceedings of the 2001 Conference of the Australian Linguistic Society.
http://www.als.asn.au/proceedings/als2001/winter_norrby.pdf

Wirdenäs, K. & Norrby, C. 2002. En diskursmarkör i vardande? Lite om lite. Språk & Stil 11. 211– 234.

Norrby, C. 2001. Ungdomars språk och ungdomars identiteter. In Nordenstam, K. & Norén, K. (eds.). Språk, kön och kultur. Rapport från fjärde nordiska konferensen om språk och kön. Göteborg den 6–7 oktober 2000. Dept. of Swedish, University of Gothenburg. 181–188.

Norrby, C. 2000a. 'Å såhär' och 'eller nåt'. Om kvinnliga och manliga påhäng i ungdomars samtal. In Grönberg, A. et al. (eds.). Sett och hört. En vänskrift tillägnad Kerstin Nordenstam på 65-årsdagen. Dept. of Swedish, University of Gothenburg. 263–269.

Norrby, C. 2000b. Youth Speech, Youth Identities and Music Worlds in Sweden: Four high school girls describe music. Text. An interdisciplinary journal for the study of discourse 20:4. 569–602.
http://www.deepdyve.com/lp/de-gruyter/youth-speech-youth-identities-and-music-worlds-in-sweden-four-high-3HqfQuCNUR

Winter, J. & Norrby, C. 2000. Set marking tags 'and stuff'. In Henderson, J. (ed.) Proceedings of the 1999 Conference of the Australian Linguistic Society.

Norrby, C. & Wirdenäs, K. 1999. Roller i samtal. In Andersson, L-G. et al. (eds.). Svenskans beskrivning 23. Lund: Lund University Press. 293–302.

Norrby, C. & Rogström, L. 1998. Förvånande förändring. En kritisk textanalys. In Lundqvist, A. et al. (eds.). Form – innehåll – effekt. Stilistiska och retoriska studier tillägnade Peter Cassirer på 65-årsdagen. Dept. of Swedish, University of Gothenburg. 252–265.

Norrby, C. & Wirdenäs, K. 1998. Language and Music Worlds of Senior High School Students. A presentation of a project. In Pedersen, I. L. & Scheuer, J. (eds.). Sprog, køn – og kommunikation. Rapport fra 3. Nordiske Konference om Sprog og Køn. København 11. – 13. Oktober 1997. Köpenhamn: C.A. Reitzels Forlag. 155–163.

Norrby, C. 1997a. Berättelseannonsering i vardagssamtal. In Håkansson, G. et al. (eds.). Svenskans beskrivning 22. Lund: Lund University Press. 82–96.

Norrby, C. 1997b. Hur länge är man ungdom – språkligt sett? In Kotsinas, U-B. et al. (eds.). Ungdomsspråk i Norden. Föredrag från ett symposium. (Meddelanden från institutionen för nordiska språk, MINS 43.) Dept. of Scandinavian Languages, Stockholm University. 213–222.

Norrby, C. 1997c. Kandidat Svensson, du eller ni – om utvecklingen av tilltalsskicket i svenskan. In Andersson, A-B et al. (eds.). Svenska som andraspråk och andra språk. Festskrift till Gunnar Tingbjörn. Dept. of Swedish, University of Gothenburg. 319–328.

Norrby, C. 1997d. Samtalandets arkitektur – något vi behöver lära oss? Svenska i skolan, 2:1997. 23–27.

Norrby, C. 1996a. Tyst, nu talar jag – om strategier för att få ordet i vardagssamtal. In Tyst nu talar jag! Tradition, information och humanister. (Humanistdag-boken 9.) Faculty of Arts, University of Gothenburg. 185–195.

Norrby, C. 1996b. Vad är en berättelse egentligen? In Ivars, A-M et al. (eds.). Svenskans beskrivning 21. Lund: Lund University Press. 208–217.

Norrby, C. 1995a. Swedes and their gay vocabulary. A sociolinguistic study. In Holmberg, P. & Nordenstam, K. (eds.). Language and Gender. Case Studies from a Swedish Seminar. (MISS 11.) Dept. of Swedish, University of Gothenburg. 12–47.

Norrby, C. 1995b. Tanter talar tonårsspråk? I Hårdrock, hundar och humanister. (Humanistdag-boken 8.) Faculty of Arts, University of Gothenburg. 183–192.

 

Recensioner

Norrby, C. 2006. Pia Köhlmyr "To Err is Human…" : An investigation of grammatical errors in Swedish 16-year-old learners' written production in English. Australian Review of Linguistics (ARAL) 29(2): 24.1–24.3(
http://publications.epress.monash.edu/toc/aral/29/2

Norrby, C. 2004. Karin Milles: "Kvinnor och män i möte. En samtalsanalytisk studie av interna arbetsmöten". Språk & Stil 13. 259–263.