Pettersson, Jonatan

Jonatan Pettersson

Universitetslektor, studierektor för grundnivå Svenska/Nordiska språk, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Postdoktoral forskare med finansiering från Åke Wibergs stiftelse.

Forskningsintressen

Nordisk texthistoria, språkhistoria, äldrehistorisk översättning, den medeltida handskriftskulturen, översättningsvetenskap, sociosemiotisk text- och bildanalys.

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt: 1) Retracing the reformation. The dissemination of the Bible in Medieval Scandinavian Culture. 2) Vad ska vi med språkhistoria till? Ämnesdidaktiska perspektiv på språkhistoria. 3) Snorre Sturlassons Edda.

Föredrag och konferenser

Föredrag jag hållit och konferenser jag anordnat och/eller deltagit i.

Publikationer

Publikationerna är ordnade kronologiskt, med de senast utgivna överst i listan.  Tyvärr visar publikationsdatabasen Diva inte det årtal det publicerades, utan när posten lades in i Diva. När du klickar på aktuell publikation står dock rätt årtal på träffsidan du kommer till.

Undervisning

Jag undervisar främst i textanalys med systemisk-funktionell inriktning samt språkhistoriska ämnen, exempelvis fornvästnordiskt språk och om medeltidens textkultur.

 

Universitetslektor

Jonatan Pettersson

Jonatan Pettersson. Foto: Pia Nordin

Rum: D 679
Telefon: 08-16 34 68
Fax: 08-15 85 33
E-post: jonatan.pettersson@su.se

Adress
Hitta till oss

www.su.se/svefler/pettersson_jonatan

Studierektorer

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.