Sundberg, Gunlög

Gunlög Sundberg

Universitetslektor, forskare och prefekt vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

En bit papper med gulblå texten Talar du svenska? Foto: Igor Stevanovic, MostPhotos

Språket, ett (onödigt) hinder för integration?

Att kunna svenska är många gånger en förutsättning för att få jobb; samtidigt som ett jobb många gånger är en förutsättning för att lära sig svenska. Riskerar vi, förblindade av vår egen språksnålhet, att gå miste om verkligt värdefulla talanger i väntan på att de ska lära sig svenska? Seminarium och diskussion om integrationens Moment 22, under Almedalsveckan 2017.

Forskningsintressen

Svenska som andraspråk; interaktionell sociolingvistik; samtal, interaktion och etnometodologi; arbetsplatskommunikation i ett flerspråkigt samhälle; språkpolitik; bedömning och testning av språkfärdighet; metodologi.

Gunlög Sundberg. Foto: Johan Asplund

SweLL (2017–2019). Medel från RJ till forskningsinfrastruktur för svenska som andraspråk

Riksbankens Jubileumsfond har beslutat ge 7 miljoner kronor för att skapa en forskningsinfrastruktur för svenska som andraspråk. Projektet Swedish Learner Language korpus, SweLL syftar till att skapa en plattform för att samla in, digitalisera, normalisera, annotera och elektroniskt tillgängliggöra texter skrivna av inlärare av svenska.

Publikationer

Se publikationsdatabsen DiVA.

Undervisning

Universitetslektor, forskare och prefekt

Gunlög Sundberg

Gunlög Sundberg. Foto: Johan Asplund

Rum: D 674
Telefon: 08-16 43 20
Fax: 08-15 85 33
E-post: gunlog.sundberg@su.se

Adress
Hitta till oss

www.su.se/svefler/sundberg_gunlog

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.