2015

 • ’Materiality and Artefacts Workshop: a summary’. Presentation på workshopen "Perspectives on artefacts" vid Londons universitet. Tillsammans med Safia Salaam, Cheng-Wen Huang och Zach Simpson, doktorander vid Kapstadens/ Johannesburgs universitet. 8 juni.
 • ‘Discourses and artefacts... and how to conceptualize their interdependence." Presentation på workshopen "Perspectives on artefacts" vid Londons universitet. 8 juni.
 • ‘Material(ized) discourses on sami culture.’ Presentation på workshopen "Materiality and Artefacts" vid Kapstadens universitet. 19 mars.
 • ‘Educations as a means for motherhood.’ Seminariepresentation vid Kapstadens universitet för "The South African Multimodality in Education research group". 18 mars.
 • "Diakron legitimeringsanalys och legitimerade föräldraskapsdiskurser från 1870 till idag." Seminarium vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. 20 april.
 • "Varför gör vi på detta viset? Därför att gud, experter och barn vill det. Om diakron legitimeringsanalys och legitima föräldraskapsdiskurser från 1870 till idag." Seminarium vid Institutionen för kultur och lärande, Södertörns Högskolan. 5 februari.


2014

 • "Lexikogrammatisk nyansering av legitimering." Presentation på konferensen Den tionde nordiska SFL-workshoppen vid Stockholms universitet. 9– 10 oktober.
 • ‘Legitimized parenthoods – discursive struggle and conflicting subject positionings.’ Presentation vid konferensen Critical Approaches to Discourses Analysis Across Disciplines. Budapest, 1–3 september.
 • "Visuell legitimering." Presentation vid konferensen Forum för textforskning, Göteborgs universitet. 12–13 juni.
 • "Legitimt föräldraskap i 1870-talets Sverige." Seminarium vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. 5 mars.
 • "Diskursanalys och textanalys – är det någon skillnad?." Seminarium vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.19 februari.

 

2013

 • "Diskursanalys eller textanalys – skillnaden är frågan." Kollokvium vid Institutionen för Svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. 11 december.

 

2011

 • "Patriotism, gudomlig naturlighet och koloniala kunskapstraditioner. Interdiskursiva tendenser vid legitimering av föräldraskap i en svensk familjetidskrift från 1870-talet." Presentation på konferensen Svenskans beskrivning, Karlstads universitet. 13–14 oktober.
 • "Att vara en god mor fordrar kunskaper.Om legitimering av expertväglett föräldraskap under 1940-talet." Presentation på konferensen Den sjunde nordiska SFL-workshoppen vid Södertörns högskola. 17–18 november.
 • "Gudomlighet, patriotism och koloniala kunskapstraditioner. Interdiskursiva tendenser vid legitimering av föräldraskap i Svenska Familj-Journalen 1870–1875." Seminarium vid Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet. 4 november.

 

2010

 • "Legitimering som teori och metod." Seminarium vid Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet. 12 november.