Wirdenäs, Karolina

Forskningsintressen

Samtalsanalys och interaktionell sociolingvistik, språk och lärande respektive språk och identitet.

Docent

Karolina Wirdenäs

Karolina Wirdenäs. Foto: Johan Asplund

Rum: D 538
Telefon: 08-16 43 21
Fax: 08-15 85 33
E-post: karolina.wirdenas@su.se

Adress
Hitta till oss

www.su.se/svefler/wirdenas_karolinas

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.