Text- och kunskapsutveckling i skolan (TOKIS), VR-finansierat projekt i utbildningsvetenskap med Per Ledin (Örebro universitet), Per Holmberg (Göteborgs universitet), 2007–2011.

Associerad projektmedarbetare vid RJ-finansierade ”Samtalsspråkets grammatik”, Göteborgs, Helsingfors, Linköping och Uppsala universitet, 2002–2004.

Projektassistent för det HSFR-finansierade (numera VR) projektet ”Gymnasisters språk och musikvärldar”, Göteborgs universitet, 1997–2000.

Medlem i nätverket UNO (Språkkontakt og ungdomsspråk i Norden – et forum for nordiske forskere på ungdomsspråk). 1997–2001.