Josefine Berg. Foto: Pia Nordin
Josefine Berg. Foto: Pia Nordin

Josefine Berg/Maja Johansson

E-post: studexp.lu.svenska.svefler@su.se
Telefon: 08-16 36 45
Rum: D 609

Besökstider, se nedan. Vi har inga särskilda telefontider. Besöks- och postadress, se nedan

 

 

 

 

 

 

Sommartider 24 juni-11 augusti. Foto: Frugan, MostPhotos
Foto: Frugan, MostPhotos

Sommartider 10 juni – 25 augusti

Sommartider Josefine Berg/Maja Johansson 2019 (97 Kb)

 

 

 

Ordinarie tider fr.o.m. 26 augusti

  Besökstider
Tisdag 12.3013.30
Torsdag 12.3013.30

 

Studieinformation

Under Studieinformation finns relevant information både dig som är ny student och för dig som studerat hos oss ett tag.

Besöksadress Postadress

Universitetsvägen 10D
hus D, plan 6
Södra huset
Frescati

Tillgänglighet

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Studexp. Lärarutb. i svenska: Josefine Berg
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM