Studentråd & -föreningar

Tre små streckgyubbar rullar en stor boll uppför snedställd SISOFS-text.

Studentrådet SISOFS – nästa möte

SISOFS är Studentrådet för Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet).

Studentrådet SISOFS – kontakt

SISOFS är Studentrådet för Institutionen för svenska och flerspråkighet (med Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet). Vi är tillgängliga för dig som är student och har frågor, vill komma med förslag på hur studenternas situation kan förbättras eller har ett studierelaterat problem och kanske vill ha stöd i kontakten med institutionen. Tveka inte att kontakta oss!

Studentråd – vad är det?

Det finns många sätt att påverka sin studiesituation när man läser vid universitetet. Att engagera sig i sitt studentråd är ett av dem.

Humanistiska föreningens uggla

Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet

Humanistiska föreningen (HumF) är en av fakultetsföreningarna vid Stockholms universitet. Vi ordnar aktiviteter som gör det roligare att studera vid universitet för våra medlemmar!

Humanistiska föreningens kandidatceremoni 1 juni kl. 14 Gula villan

Kandidatceremoni 1/6

Att genomföra en universitetsutbildning tycker vi på Humanistiska föreningen något som är värt att uppmärksammas och därför bjuder vi in till ett mingel för dig som tar ut din kandidatexamen. Kom den 1 juni och njut av bubbel, snittar, tal och musik tillsammans med andra studenter. Alla som deltar kommer också ha möjlighet att hämta ut ett diplom.

Styrelsen

Studentrådet SISOFS

Logga Sisofs

Studentrådet för Institutionen för svenska och flerspråkighet (Centrum för tvåspråkighetsforskning, Tolk- och översättarinstitutet och f.d. Institutionen för nordiska språk).

Styrelsen

E-post: studentradetsisofs@gmail.com

www.su.se/svefler/sisofs

www.facebook.com/studentradetsisofs

www.twitter.com/sisofs1

www.sus.su.se/sisofs (kåren)

Nästa möte

Medarbetare personal
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
NÄR
Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler
Tre utropstecken grönt gult rött

Har du anmält till SAMIR?

SAMIR står för Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapporteringssystem. I SAMIR rapporterar du som är anställd eller student vid Stockholms universitet tillbud, arbetsskador och sjukdomar, miljöavvikelser och förslag till förbättringar, säkerhetsrisker eller oegentligheter samt kan göra en polisanmälan.