Foto från TOmas RIads direktörstal i Svenska Akademien (2015-12-). Foto: Helena Paulin Strömberg
Foto från Tomas Riads direktörstal vid Svenska Akademiens högtidssammankomst (2015-12-20). Foto: Helena Paulin-Strömberg

”Att lära ett nytt språk ger nya sätt att tänka” (DN.se 2016-01-12)

Länge såg vi Sverige som ett i princip enspråkigt samhälle där svenskan dominerade. Men så bytte vi ideologi någon gång under 1960-talet och sedan dess har det varit politiskt korrekt att omfamna en språklig mångfald. Det gör till exempel att vi har haft hemspråksundervisning på en långt mer avancerad nivå än många andra länder. [...]

– Vi tycker att det är jättefint med mångspråkighet och att det finns människor som kan andra språk än engelska. Men vi är inte så bra på att lära oss att använda dem.

Om vi träffar någon svensk som kan använda sig av ryska blir vi jätteimponerade eftersom språkkunskaper ger hög prestige. Men om en invandrare kan flera språk från hemlandet blir vi inte lika imponerade, menar han. [...]

I december var det hans tur att hålla det inledande direktörstalet vid Akademiens högtidssammankomst. Då dammade han av begreppet ”adoptivspråk” som lanserades 2008 i en rapport från EU-kommissionen, men som han tycker att det är hög tid att påminna om igen. [...]

Adoptivspråket ska ses nästan som ett andra modersmål, menar Tomas Riad. För en person som invandrar till Europa skulle det bli det språk som talas i det nya landet där hon eller han bosätter sig.

För en infödd svensk skulle det handla om ett ytterligare språk, förutom svenskan och engelskan. Man skulle börja med adoptivspråket kanske i tioårsåldern, för att senare läsa det mer intensivt.

För att adoptivspråket ska kunna bli verklighet måste språkutbildningarna i Sverige professionaliseras i alla led, både i skolan och på universiteten, anser Tomas Riad. [...]

– Just nu går det åt en massa dyrbara timmar där skolungdomar sitter i en språkundervisning som inte leder någonstans. De kanske kan beställa en kaffe, men inte delta i ett vettigt samtal, säger Tomas Riad, som är noga med att påpeka att han inte vet om det är så att undervisningen är dålig. Han menar bara att den inte leder till de formulerade målen. [...]

Ett nytt språk utmanar oss eftersom vi måste ändra vårt sätt att tänka för att kunna förstå andra uttryck. [...]

– Flerspråkighet är ett magnifikt verktyg för integration och för att värna mångfalden, säger han.

Delvis för att det underlättar de bilaterala kontakterna mellan länder. Förståelsen av andra kulturer och traditioner blir bättre om man kan tala med varandra på den ena personens modersmål och inte, som i dag, på ett tredje språk som engelska.

_____________________

Text: Peter Letmark, DN. Används med hans tillstånd.

 

Läs hela artikeln på DN.se

”Att lära ett nytt språk ger nya sätt att tänka” (DN.se 2016-01-12)

Artikeln ingår i en serie om flerspråkighet på DN Insidan.

Övriga artiklar: Artiklar i DN:s serie om flerspråkighet 2015–2016.

 

 

Tomas Riads direktörstal i Svenska Akademien

"En skarp uppgörelse med språkpolitiken". Svenska Akademiens direktörstal (2015-12-20)