Nyheter Svenska och Nordiska språk

Nyheter Svenska och Nordiska språk

 • Lyckat halvår med Omvänt mentorskap 2018-02-19 Nya insikter kring hur studenter ser möjligheter med digitalisering. En ökad förståelse för hur näringslivet tänker kring marknadsföring, organisation och ledarskap. Det är några av resultaten när pilotprojektet ”Omvänt mentorskap”, som utvärderades med en avslutande workshop i februari. Från vår institution deltog Caroline Björklund, som läser Språkkonsultprogrammet.
 • Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever (2016–2019) 2018-02-19 Intensivutbildning i svenska för nyanlända är ett treårigt utvecklingsprojekt med inriktning på skola och undervisning. Syftet är att gynna integrering av nyanlända elever i högstadie- och gymnasieåldern. Vi har för avsikt att utarbeta en undervisningsmodell som främjar de nyanlända elevernas möjligheter att avancera inom utbildningen eller i yrkeslivet.
 • Snabbare väg till svenskan 2018-02-16 Att lära sig ett nytt språk är inget man gör i en handvändning. Det kräver sin tid. Men om tiden är knapp måste den användas mycket effektivt. Artikel i Språktidningen 2/2018 med språkforskaren Maria Lim Falk om att utforma en intensivutbildning som siktar på att ge nyanlända ungdomar gymnasiebehörighet på bara två år.
 • Foto: Martin Persson Plugga språk och litteratur på våra sommarkurser i Norden (Nordkurs) 2018. Sök senast 1/3 2018-02-15 Åk till Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island eller Norge i sommar och studera nordiska språk och nordisk litteratur, få nya vänner, åk på utflykter i storslagen natur och lär dig mer om våra grannländer.
 • Undervisning i par utvecklar pedagogik 2018-02-13 Den 8 februari träffades över 300 universitetslärare vid universitetets lärarkonferens för att lära sig mer om undervisning och lärande i en föränderlig värld. Ett av rundabordssamtalen under konferensen handlade om kollegial utveckling.
 • Samernas nationaldag 6/2 2018-02-06 Samiska är ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk, och det har minst lika gamla rötter på svensk mark som svenskan. Samiska är ett finsk-ugriskt språk, men samiska och finska är inte begripliga sinsemellan. De samiska dialekterna är också mycket olika; särskilt skiljer sig sydsamiskan från nordsamiska och lulesamiska.
 • Semikolonets dag 6/2 2018-02-06 Semikolonet lever gott i svenska språket; allt annat är lösa rykten. En av de hetaste skrivregelfrågorna genom alla tider är hur man använder semikolon.
 • The 2018 NordMetrik conference: Metrics and versification in poetry and song 2018-02-01 Following a successful conference in Helsinki in May 2016, we now invite you to Stockholm for the next installment of the NordMetrik conference series. The conference will be co-organised by Stockholm University and the Swedish Academy.
 • Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg. Foto: Vilhelm Stokstad Universitetslärare möter Europa med Erasmus 2018-02-01 ”Jobbskugga” en kollega vid ett lärosäte i Europa. Undervisa, fast vid ett annat europeiskt universitet. Genom Erasmus kan anställda delta i utbyten och utveckla verksamheten.
 • Anders Björkvall. Foto: Johan Asplund RJ-projekt. En ny genre och dess arkeologi: Svenska myndigheters värdegrundstexter 2018-02-01 Riksbankens Jubileumsfond har beviljat 3 297 000 kr i ämnet språkstudier till projektet En ny genre och dess arkeologi: Svenska myndigheters värdegrundstexter. Projektledare är Catharina Nyström Höög, professor i svenska språket vid Uppsala universitet och Högskolan Dalarna och projektdeltagare är docent Anders Björkvall, Institutionen för svenska och flerspråkighet.
 • Nominera till Årets lärare 2018 – ett pris för bra undervisning. Nominera senast 15/3 2018-01-23 Har du en bra lärare som borde uppmärksammas för sin engagerande undervisning? Eller har du som anställd en kollega som gör framstående pedagogiska insatser? Du kan nominera fram till 15 mars.
 • Undervisning på engelska har en språklig baksida 2018-01-16 Förmågan att uttrycka sig korrekt på svenska försämras av att gå ett engelskspråkigt gymnasium. En ny studie kan även visa när försämringen i språkriktighet börjar märkas rejält. Intervjuer i Sveriges radios Vetenskapsradion och Vetandets värld med språkforskare Maria Lim Falk, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.
 • Ny artikel. Kommunikativa mönster i Sverige och Finland 2018-01-15 Hur framför handledare i Sverige och i Finland synpunkter på en students akademiska text? Hur bemöter studenten handledarens råd? Räcker ja eller okej som återkoppling på ett råd, eller krävs mer uppgraderade uttryck som jättesmart eller härligt? Artikel i Språkbruk av Sofie Henricson och Marie Nelson, IVIP.
 • Vad hände 2017 ur ett språkligt perspektiv? 2018-01-12 2017 – ett språkligt mellanår? Eller hände det egentligen ganska mycket? I Sveriges radios program Språkets julspecial diskuterar språkpanelen året som gått, siar in i framtiden och berättar vilka ord som kommer användas under valåret 2018. I panelen ingick bland annat Olle Josephson, professor i nordiska språk vid Stockholms universitet, tidigare chef för Språkrådet.
 • Viktig studieinformation 2018-01-09 Inför dina studier hos oss på Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet är det viktigt att du känner till det som står i din utbildnings kursplan, betygskriterier och litteraturförteckning.
 • Ny artikel. Initierande tackhandlingar i sverigesvenska och finlandssvenska vårdsamtal 2017-12-22 Initierande tackhandlingar i sverigesvenska och finlandssvenska vårdsamtal – sekvensorganisering och funktion. Att tacka andra människor och själv bli tackad är något vi oftast gör flera gånger om dagen och i de flesta fall dessutom utan att tänka på hur vi gör eller varför. Men hur gör vi för att avsluta ett samtal och samtidigt visa att vi uppskattade det?
 • Artiklar i DN om flerspråkighet (dec. 2015) 2017-12-11 I december 2015 publicerade DN Insidan flera artiklar i ämnet flerspråkighet, där forskare hos oss på institutionen (Svefler) och vid andra institutioner vid bl.a. Stockholms universitet ger sin syn på flerspråkighet: Markus var flerspråkig redan i magen, ”Skolan tar inte vara på barnens alla språk”, Universiteten tappar svenskan, ”Kunskap är lika mycket värd på olika språk”, "Modersmålsundervisning måste stärkas", Det är språket som styr hur olika vi gestikulerar, ”Det blev mer och mer engelska för varje år”, Språkforskare: ”Svårt bedöma hur bra det är”.
 • Theres Bellander. Foto: Pia Nordin Hur påverkas vårt språk i en digitaliserad värld? 2017-12-07 Datorer har fått större betydelse i våra liv. Röststyrning och automatiska översättningstjänster är idag självklarheter. Men hur fungerar den nya tekniken och vad har den för inverkan på språket? Theres Bellander, språkbruksforskare vid Stockholms universitet, är med i Språket i P1, Sveriges radio.
 • Försvarets tolkskola förebilden när elever lär sig svenska på nolltid 2017-11-20 En intensiv träning på ord och uttal samt mycket läsning av skönlitteratur. Det är fundamentet i satsningen på intensivsvenska för nyanlända. Projektet har inspirerats av Försvarets tolkskola där eleverna testas på 250 nya ord i veckan. På denna utbildning är målet 100 ord i veckan.
 • Ny doktorsavhandling: Annan-orientering i masskommunicerande brevtexter: en tentativ modell 2017-11-20 Johanna Ledin har disputerat vid Örebro universitet på sin avhandling "Annan-orientering i masskommunicerande brevtexter: en tentativ modell". Johanna är examinerad språkkonsult i svenska och lärare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. Hon arbetar också som språkhandläggare på Svenska Akademien.

Kontakt Svefler

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler