Man- o kvinnosymboler i olika kombinationer. llustration: Olga Galushko, MostPhoto
Man- o kvinnosymboler. lllustration: Olga Galushko, MostPhoto
 
 
 

Genvägar inom sidan

Om du behöver hjälp | Ge förslag och synpunkter | Jämlikhet och likabehandling – Stockholms universitet | Diskriminering | Handlingsplaner

Om du behöver hjälp

Om du är student vid vår institution och behöver hjälp, är du välkommen att kontakta vårt ombud för likabehandlingsfrågor:

Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Ge förslag och synpunkter

Du som har förslag eller synpunkter angående jämställdheten eller jämlikheten på Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) är alltid välkommen att vända dig till:

Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Jämlikhet och likabehandling – Stockholms universitet

Stockholms universitet har en mängd information om jämställdhet, jämlikhet, mångfald, diskriminering, (sexuella) trakasserier, handlingsplaner m.m.:

Jämlikhet och likabehandling

Diskriminering

Det finns en Diskrimineringslag, vars syfte är att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Myndigheter och utbildningsväsendet ska aktivt motverka diskriminering genom att upprätta jämställdhetsplaner och likabehandlingsplaner.

Handlingsplaner

Diskriminering studenter handläggningsordning (Svefler 2019) (88 Kb)

Lokal handlingsplan för arbetet med lika rättigheter och möjligheter (Sveler 2020–2021) (105 Kb)

Handläggningsordning vid påtalade trakasserier o kränkande särbehandling av anställd (Svefler 2020) (154 Kb)

Procedure at the dept in case of alleged harassment and victimisation of an employee (Svefler 2020) (172 Kb)

Handlingsplaner (universitetet)