Verksamhetsberättelse 2007-2010
 

  

Verksamhetsberättelse (VB)

Verksamhetsberättelse 2012 (Nordiska språk) (1155 Kb)

Tidigare år, se Bifogade filer nedan.

Vi trycker ett begränsat antal av vår verksamhetsberättelse, som vi distribuerar till andra institutioner och lärosäten. Här finns de som PDF-filer (fr.o.m. år 2002).

Bokmärken: Filerna har bokmärken (innehållsförteckning).

 

Visning på skärmen och utskrift

Se PDF:en som bokuppslag på skärmen:

  1. Spara/ladda ned PDF:en i din dator.
  2. Öppna filen.
  3. Välj Visa > Sidvisning > Två löpande.
  4. Välj (igen) Visa > Sidvisning > Visa försättsblad vid två.

Utskrift: Formatet är A5, vilket gör att du enkelt kan skriva ut två sidor/ett uppslag på en A4-sida (och därmed två uppslag/fyra sidor vid dubbelsidig utskrift).

För att skriva ut rätt uppslag (s. 2–3, 4–5 osv. och inte 1–2, 3–4 då 1 är framsidan som ska ligga till höger) skriver du ut s. 1 för sig, och s. 2–X för sig.

 

Redigering/kontakt

Pia Nordin
pia.nordin@su.se

Från och med 2013 blev Nordiska språk Institutionen för svenska och flerspråkighet tillsammans med Centrum för tvåspråkighetsforksning och Tolk- och översättarinstitutet.

Till och med 2009 tillhörde Nederländska avdelningen Inst. för Nordiska språk. Från och med 2010 tillhör de Institutionen för baltiska språk, finska och tyska.
www.bafity.su.se