Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet har mottagit en generös donation av Mona Nörklit. Donationen möjliggör att Dr. Kristin Löwenborg kan tillvarata långtgående populationsdata som insamlats av Dr. Carl Edelstam. Edelstam var förste intendent vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Ormar var ett av Edelstams främsta intressen och han tillägnade en stor del av sitt liv att studera dessa. Bland annat följde han en snokpopulation i Stockholmsområdet i över 60 år. Detta unika material har nu ställts till förfogande av Edelstams barn och erbjuder Kristin Löwenborg och hennes kollegor en sällsynt möjlighet att bland annat studera förändringar i demografi och årstidsanpassningar över tid och i relation till klimatförändringar.