Forskare vid Zoologiska institutionen i Science: globala målen för genetisk mångfald för vaga. Linda Laikre och Nils Ryman från Zoologiska institutionen publicerar tillsammans med ett tjugotal forskare från andra lärosäten runtom i världen en debattartikel i Science där de uttrycker oro för bristen på ambition när det gäller genetisk variation i de globala målen för biologisk mångfald efter 2020.

I år förhandlas en ny biodiversitetsstrategi inom ramen för FNs konvention om biologisk mångfald för perioden 2020-2050. I de första utkasten saknas tydliga mål och indikatorer för genetisk mångfald hos vilda växt- och djurbestånd. Detta är allvarligt eftersom den genetiska mångfalden utgör grunden för arters långsiktiga överlevnad och anpassningsförmåga.

Du kan läsa hela debattartikeln här: https://science.sciencemag.org/content/367/6482/1083.2