Guppyfiskar
Foto: Niclas Kolm

Forskare vid Stockholms universitet har genomfört den första experimentella studien som visar att hjärnans regioner kan utvecklas oberoende av varandra under kognitiv evolution. Denna så kallade mosaikliknande hjärnevolution verifierades i ett selektionsexperiment med guppyfiskar (Poecilia reticulata) där storleken på hjärnans telencefalon, men inga andra regioner, skilde sig med 10 procent efter bara fyra generationer av riktat urval. Fynden kan ha stora konsekvenser för kunskaperna om kognitiv evolution hos andra ryggradsdjur, exempelvis primater och människor.

Läs mera här!