Photo: L Dalén

Världens äldsta DNA kommer från mammutar i Sibirien och är 1,2 miljoner år gammalt. En internationell forskargrupp ledd från Centrum för paleogenetik, Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet har funnit gammalt DNA i prover från några mammutars tänder. Studien, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature, kastar också nytt ljus över hastigheten med vilken evolutionära anpassningar sker.
Läs mera här!
Läs artikeln i Nature här!