Första antagningen

Du som blir antagen till någon av våra kurser vid första antagningen kommer att få brev eller e-post från oss med kallelse till upprop eller information om registrering med kort information om kursen.

Läs mer på su.se: Anmälan & antagning - steg för steg

 

Andra antagningen

Du som blir antagen till någon av våra kurser vid andra antagningen kommer att få e-post från oss med kallelse till upprop eller information om registrering med kort information om kursen.

Läs mer på su.se: Anmälan & antagning - steg för steg

 

Reserver

Reserv efter första antagningen

Vi skickar ingen information till dig som är reserv vid första antagningen. Du kan hitta information om den kurs du sökt under Utbildning.

 

Reserv efter andra antagningen

Om du är reserv på en kurs som har upprop eller reservupprop, kommer vi att  e-posta dig med kallelse till uppropet/reservuppropet med kort information om kursen. Vi skickar det efter den andra antagningen.

För de kurser som inte har upprop kommer vi att skicka information om registrering så snart vi vet om du kan bli antagen till kursen.