• Vi ger kursen varje termin.
  • Ht -17 ger vi
    • en kurs på helfart, dagtid och
    • en kurs på halvfart, kvällstid (två terminer).
  • Sök via utbildningskatalogen: Svenska – kandidatkurs
  • Kurskod: NS3045
  • Vill du endast läsa delkurser utan examensarbete, se Svenska III.

 

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler) (98 Kb)

 

Schema

Ht -17 Schema NS3045 helfart dag

Ht -17 Schema NS3045 halvfart kväll

Vt -18 Schema NS3045

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen:

Svenska – kandidatkurs

 

Litteratur

Ht -17 Litteratur NS3045 (145 Kb)

Vt -18 Litteratur NS3045 (139 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier NS3045 (114 Kb)

 

Examensarbete, 15 hp inom ett valbart projekt

Examensarbetet skrivs inom ett projekt.

Ht -17: Du som läser på halvfart, kvällstid (två terminer) kan endast välja projekt 3.

Valbara projekt.

Uppsatsarkiv