Sidan p? engelska

Orienteringskurs – 7.5 hp
Kurskod GG1003
Start HT period 2
Undervisningsspråk: Svenska
blue arrow Kursvärdering finns här

Kursen är tänkt för dig som vill ha en djupare kunskap om dinosauriernas ursprung, gruppens utveckling, uppgång och framgång under mesozoikum, deras utdöende vid krita/tertiär-gränsen samt deras kvarlevande släktingar fåglarna - hela denna utvecklingskedja kommer att behandlas.

Till kurssidorna

Kursansvarig

Otto HermelinOtto Hermelin
Institutionen för geologiska vetenskaper
Stockholm universitet
106 91 Stockholm
otto.hermelin[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Mer information om behörighet finns på antagning.se

Anmälan & registrering

Anmälan här www.antagning.se External link icon

Registrering här student.ladok.se External link icon

Kursplan & schema

 

Kursplan från vår 2011 PDF icon

Kurslitteratur

Fastovsky, D. E., 2016 - Dinosaurs, a Concise Natural History 3:e upplagan ISBN-13: 9781316501153  

 

Exkursion

Ingen exkursion ingår.

Form of examination

Kursen examineras genom en online-tenta förlagt till slutet av kursen. Betygsättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:

A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt

Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.