Sidan p? engelska

Orienteringskurs – 7.5 hp
Kurskod KZ1001
Start VT
Undervisningsspråk: Svenska
blue arrow Kursvärdering finns här
kurs image Grundämnenas upptäckt. Photo: Anja-Verena Mudring
Photo: Anja-Verena Mudring


Orienteringskursen Grundämnenas upptäckt 7,5 hp behandlar historien bakom upptäckterna av ett flertal grundämnen (t.ex. litium, yttrium och ytterbium) i närheten av Stockholm (Ytterby, Utö) med fokus på de geologiska förutsättningarna för grundämenas förekomster samt hur dessa grundämnen separerades. Begreppet atom och det periodiska systemet kommer att förklaras. Grundämnenas användning i olika material kopplas till pågående forskning med särskild fokus på grundämnena som upptäcktes i närheten av Stockholm. Problem med vissa råvarors kritiska tillgänglighet belyses och kopplas till vikten av återvinning.

Kursen består av nio 3-timmars kvällsföreläsningar, en laboration, samt två heldagsexkursioner till Ytterby respektive Utö i Stockholms skärgård.

Kursen ges av Institutionen för material- och miljökemi i samarbete med Institutionen för geologiska vetenskaper.

Dina lärare är Mats Johnsson, Gunnar Svensson och Alasdair Skelton. Mats och Gunnar är forskare och lärare vid Institutionen för Material- och Miljökemi. Alasdair Skelton är forskare och lärare vid Institutionen för Geologiska Vetenskaper.

 

Kursansvarig

Alasdair SkeltonProfessor Alasdair Skelton
Institutionen för geologiska vetenskaper
Stockholm universitet
106 981 Stockholm
alasdair.skelton[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och gärna naturvetenskap på gymnasienivå men framförallt ett intresse för kemi, geologi och "våra" grundämnen.

Anmälan & registrering

Anmälan här www.antagning.se External link icon

Registrering här student.ladok.se External link icon

Schema & kursplan

Schema 2020 (145 Kb)

Kursplan från VT 2018

Kursmaterial

 

Info här

 

 

 

Kurslitteratur

Jordens grundämnen och deras upptäckt:
vol 1, Några viktiga teknikmetaller, Industrilitteratur 1998
vol 2, Sällsynt – Ädelt – Aktivt, Industrilitteratur 1999
vol 3, Byggstenar för marken och vattnet, Industrilitteratur 2000

Det finns också en intressant artikelserie i tidskriften Nature Chemistry om de olika grundämnena som kan laddas ner fritt: http://blogs.nature.com/thescepticalchymist/2012/09/in-your-element-round-up.html

Extra läsmaterial: Nature's building blocks – an A–Z guide to the elements, Oxford University press 2011 av John Emsley.

Examination

Kursen examineras genom ett skriftligt/muntligt prov förlagt till slutet av kursen, samt inlämnandet av en exkursionsrapport (eller motsvarande). Betygsättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt

Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.