Ämnesdidaktisk seminarie-’strimma’ vänder sig till alla som vill, kan och har intresse av att delta.

Denna strimma har tillkommit mot bakgrund av att doktoranderna vid HSD har önskat få möjlighet att förutsättningslöst lyfta och diskutera frågan om ’vad ämnesdidaktik är och kan vara’ på institutionen. Inget rätt svar finns och inget fel svar finns på denna fråga, utan tanken är att vi i den här strimman ska hjälpas åt att synliggöra och skapa en samlad bild av vilka olika ingångar vi har i den.

Kommande seminarium:

·       24/4 kl 13.00-15.00, P302: Exempel på problem ’mitt i prick’

·       12/6 Institutionsdagen för HSD:s medarbetare

För mer information, kontakta Maria Olson: maria.olson@hsd.su.se