Ett nystartat studentråd finns på plats och söker fler aktiva studenter. Träffa engagerade från andra program eller sök till arvoderade uppdrag som studentrepresentant.  

Vill veta mer om vad det innebär att engagera sig? 

Kontakta styrelsen för att delta på det kommende mötet: studentradet.hsd@outlook.com