Malin Tväråna

Avhandling för avläggande av doktorsexamen i ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Titel: Kritiskt omdöme i samhällskunskap: Undervisningsutvecklande studier av samhällsanalytiskt resonerande i rättvisefrågor.

Opponent är docent Jan Löfström, Helsingfors universitet.

Malin Tvärånas spikblad (177 Kb) .