Maria Eriksson disputerar.

Titeln är Flickblickar - Visuella berättelser om, av och genom gymnasieelevers kroppar.

Opponent är professor Helene Illeris, Department of Visual Arts and Drama, University of Agder, Norway.