Seminariet anordnas av forskningsgruppen: Begreppsbildning i geografi, miljö, samhällskunskap och samhällsvetenskapliga ämnen.

För zoomlänk och eventuella texter till seminariet, kontakta Cecilia Lundholm, cecilia.lundholm@hsd.su.se.