Skolans historieundervisning bygger ofta på avgränsade etniska grupper och landgränser, och har nationen som sin utgångspunkt. Detta kan bira till att kulturarvet uppfattas som statiskt och kan därmed bli exkluderande. Forskningsprojektet ”Det gemensamma rummet” vill utveckla undervisningsverktyg som visar hur migration och kulturmöten varit en kontinuerlig dynamik genom historien. Syftet är att utveckla både teoretisk och praktisk kunskap för att integrera mångfaldsperspektiv i historieundervisningen. Materialet tas i första hand fram för mellanstadieelever och nyanlända elever på gymnasiet.

Historiska föremål och platsen de är funna på utgör utgångspunkten i undervisningsexemplen. Hypotesen är att de historiska föremålen på ett särskilt sätt väcker elevernas nyfikenhet och kan bidra till att utveckla deras förståelse för historiens dynamik och komplexitet. Ett exempel på föremål som används i projekt är ett halsband som hittades i en vikingagrav i Birka. När halsbandet hittades refererades det till som en ”barbarisk sammansättning” och magasinerades eftersom det inte ansågs passa in i uppfattningen om vikingarna. Halsbandet består av pärlor från öst är av karneol och bergskristall, ett mynt som gjorts om till hänge är bysantinskt, tre kazariska silverbeslag, en liten bit av en orientalisk silverskål, ett sydengelskt bokbeslag och några inhemska spännen. Halsbandet visar på de omfattande kontaktnät Birka ingick i, och på hur kulturella uttryck skapas, påverkas och förändras i mötet med andra kulturer.
Bild på halsbandet på Historiska museets hemsida.

- Vi kan redan se hur de historiska föremålen väcker frågor bland de yngre eleverna, och hur kontakten med föremålen skapar nyfikenhet och engagemang. Genom föremålen övar sig eleverna i att ställa frågor och att upptäcka nya perspektiv på historien. Att ha föremål som utgångspunkt engagerar också elever som vanligen har svårt att starta i lärobokens texter, säger Patrik Johansson på HSD, en av forskarna i projektet.


”Det gemensamma rummet” är ett samarbete mellan Karlstads universitet, Historiska muséet i Stockholm, Svenskt migrationscentrum samt Stockholms universitet. Projektet har beviljats medel från Riksantikvariatämbetet för 2017, och planeras att pågå i tre år. Det digitala undervisningsmaterialet kommer att göras tillgängligt på Historiska muséets webb.