Tidskriften SO-didaktik

omslag

Tidskriften SO-didaktik nummer 9 2020

Det senaste numret av SO-didaktik fokuserar på “modeller, bilder och möten”.

Omslag

Tidskriften SO-didaktik nummer 8 2020

I det åttonde numret tar skribenterna sig an etik i SO-undervisningen.

Omslag tidskriften SO-didaktik nr 7

Tidskriften SO-didaktik nummer 7 2019

Det sjunde numret av SO-didaktik tar sig an undervisning runt de globala utmaningar som synliggörs i Agenda 2030, som antogs av FN 2015.

Bild SO-didaktik nr 6 2018

Tidskriften SO-didaktik nummer 6 2018

Det sjätte numret av tidskriften SO-didaktik gästas av en redaktör från Karlstad universitet.

Tidskriften SO-didaktik nummer 5 2018 bild

Tidskriften SO-didaktik nummer 5 2018

Det femte numret är fyllt med åtta intressanta artiklar av lärare och forskare.

tidskriften SO-didaktik nr 4

Tidskriften SO-didaktik nummer 4 2017

Numret är fyllt med åtta intressanta artiklar av SO-lärare och forskare som berör religionsundervisningen på olika sätt. Bland annat Cecilia Eskilsson och Therese Britton på HSD bidrar med varsin artikel.

so didaktik nr 3

Tidskriften SO-didaktik nummer 3 2017

Det tredje numrets tema är begreppsparet aktör och struktur, samt frågan om hur SO-ämnena kan bidra till elevernas handlingsberedskap.

SO-didaktik nr 2 2016

Tidskriften SO-didaktik nummer 2 2016

I det nyutkomna andra numret av SO-didaktik är temat interkulturell historia. Fokus ligger på migration som historiskt fenomen.

SO-didaktik nr 1 2016

Ny nätbaserad tidskrift om SO-didaktik

SO-didaktik är en ny tidskrift som inriktar sig på undervisning i de fyra ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap. Det har saknats en svenskspråkig plattform där lärare, forskare och andra kunniga och intresserade delger sina erfarenheter och kunskaper.

SÖK I DIVA

Sök i DiVA

SÖK I FORSKNINGSDATABASEN

Sök i forskningsdatabasen